Wat kunt u van ons verwachten?

De meeste leden komen echter bij ons om te leren zwemmen. Daar zijn we uiteraard ook voor. We zijn echter geen zwemschool.

We leiden op voor de landelijk erkende diploma’s van het Nationale Raad Zwemveiligheid. Onze normen liggen over het algemeen iets boven het gemiddelde. We hebben goed gemotiveerde lesgevers, die enthousiast met de kinderen omgaan.

De lesgroepen bestaan uit maximaal 8 kinderen tijdens de instructie-uren. Bij de groepen voor de diploma’s kan de groep maximaal 12 kinderen bedragen.
In de praktijk zijn de groepen echter kleiner, waardoor er meer aandacht voor het kind is.

U moet er echter wel op rekenen, dat het behalen van het A onderdeel van het zwem-ABC voor een 5-jarige toch gemiddeld 1 1/2 tot 2 jaar duurt. Dit is afhankelijk van de mate van motorische vaardigheid van het kind, het enthousiasme (ook van de ouders) en de eventuele angst voor het water.