Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)

Watervrienden de Flippers is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). De NCS is een landelijke sportbond (een van de sportkoepels in Nederland zoals bijvoorbeeld ook de KNVB of de KNZB). Binnen De NCS worden verschillende sporten beoefend. De NCS is van oorsprong de arbeiderssportbond van Nederland.

Zij is ontstaan uit de arbeidersbeweging (die streed voor gelijke kansen voor de arbeiders en de beter betaalde bovenlaag van de bevolking) en is destijds opgericht om ook de arbeiders de kans te geven te sporten tegen een betaalbare contributie.

De NCS kiest nadrukkelijk voor breedtesport waaraan iedereen moet kunnen deelnemen. Dit wordt mede bereikt door de contributie zo laag mogelijk te houden. Binnen de NCS nemen de Watervrienden een voorname plaats in. In vele plaatsen in het land zijn Watervrienden-zwemverenigingen die op veel fronten samenwerken met elkaar.