Na afloop van het diplomazwemmen

Als de kinderen zich weer hebben omgekleed, kunnen zij in de hal wachten samen met de ouders en andere belangstellenden.
In de tussentijd zullen de diploma’s worden getekend door de examencommissie.
Ook worden eventuele problemen van individuen besproken.

Als er iemand niet geslaagd zou zijn (hetgeen bijna nooit gebeurd), wordt deze apart genomen. Er kan dan een individueel gesprek met kind en ouders plaatsvinden.
Als iedereen omgekleed is, en de diploma’s getekend zijn, wordt er overgegaan tot de uitreiking van de diploma’s.

Anita Klopmeijer zal de uitreiking inleiden. Elke zweminstructeur reikt voor zijn leerlingen de diploma’s persoonlijk een voor een uit.

Nadat alle diploma’s uitgereikt zijn, wordt er van elke diploma-groep een groepsfoto gemaakt. Het is de bedoeling om al deze groepsfoto’s op de website te plaatsen.
Tenslotte is een diploma behalen een bijzondere gebeurtenis.