Geschiedenis

De zwemvereniging ‘Watervrienden de Flippers’ is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (N.C.S.). De N.C.S. heeft als  doelstelling jeugdigen en volwassenen op een plezierige en ongedwongen manier ongeacht godsdienst of politieke gezindheid kennis te laten maken met diverse  takken van sport. Binnen de N.C.S. neemt de zwemsport de grootste plaats in, waarbij men in de naam van de op te richten zwemvereniging meestal de term ‘Watervrienden’ meegaf. “De Flippers” is een zwemvereniging die op 18 november 1970 is opgericht. Zij bestaat uit een groep medewerkers voor wie hun hobby, het zwemmen, is uitgegroeid tot het begeleiden van jeugd vanaf 5 jaar en volwassenen
in de elementaire vormen van het zwemmen.

Er zal in de nabije toekomst meer over de geschiedenis van de Watervrienden de Flippers volgen.