Binnenkomst

Nadat uw kind is omgekleed kan het wachten voor de deuren die toegang geven tot de doorloopdouches.
Zorg ervoor dat het kind van te voren naar het toilet is geweest, zodat het kind niet tijdens de zwemles moet. Dat is vervelend voor zowel het kind als de lesgever.

Nadat een zwemleider de kinderen ophaalt bij de dubbele deuren, moeten de kinderen zich douchen voordat ze gaan zwemmen.
Daarna kunnen ze het zwembad inlopen en plaatsnemen op de banken vlak bij hun badje. De kinderen van het tweede bad kunnen op de badrand van hun badje gaan zitten.

De kinderen van het eerste en het tweede badje pakken een geel plankje en nemen dat mee naar het bad. Het is niet zo dat het plankje continu gebruikt wordt. Wij gebruiken het plankje soms als ondersteuning, maar niet als algemeen gebruik.

Aan het begin van de les noemt de zweminstructeur de namen op. Op de presentielijst wordt de aanwezigheid van uw kind genoteerd. Dit overzicht is makkelijk om na te gaan voor de zweminstructeur of uw kind regelmatig aanwezig is. Daarna begint de zwemles die ongeveer 30 minuten duurt.