Algemene informatie

Bij het lid worden van de vereniging krijgen de kinderen een mapje met daarin een stempelkaartje met hun naam erop. Dit stempelkaartje is nodig zodat u kunt controleren of de contributie betaald is. Het contributiegeld kunt u in het mapje doen, bij voorkeur achter het ritsje. In het voorjaar van 2020 zal de Zwemscore-app in gebruik worden genomen.

Voor aanvang van de les kunt u het mapje in het bakje bij een van onze kassa-dame/heer leggen. Zij zitten aan het eind van de balie recht voor de trap, als u het Sportcomplex de Vliegende Vaart binnen komt.

De hele avond is er iemand van de kassa aanwezig, mocht u nog vragen hebben over zaken die met de contributie te maken hebben.

Voor kinderen is het gebruikelijk dat de contributie per week betaald wordt. Natuurlijk kunt u ook afrekenen voor een langere periode als u dat wenst. U dient rekening te houden met het feit dat de contributie ook betaald moet worden, als u kind niet kan komen zwemmen.

Is het de verwachting dat uw kind vanwege een bijzondere omstandigheid niet kan komen zwemmen, dan kunt u dit vooraf melden bij de kassa. Een bijzondere omstandigheid kan b.v. zijn een afwezigheid vanwege een operatie met herstel.

De volwassen leden betalen de contributie per maand.