Veiligheid

Bij onze zwemvereniging is veiligheid erg belangrijk.

De omgang tussen de medewerkers en leerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Denk hierbij aan het geval waarin lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp of ter voorkoming van verdrinking. Een andere optie is wanneer actie noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid.

Om toch de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag vast te stellen, heeft het bestuur van het Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te beschermen. Watervrienden de Flippers volgt deze gedragscode.

Voor meer informatie, kunt u hier de Gedragscode Zwembranche downloaden.