Afspraken

Bij Watervrienden de Flippers maken we gebruik van enkele (gedrags)afspraken om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij gaan er van uit dat u volledige medewerking verleent bij het nakomen van deze afspraken.

  • Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de zwemles kan er omgekleed worden in de kleedruimtes.
  • Het is mogelijk dat ouders hun kinderen helpen met omkleden, maar echter wel in de daarvoor bestemde kleedruimtes. De indeling is als volgt: vaders gaan met hun kind omkleden in de kleedruimte van de jongens. Moeders met hun kind maken gebruik van de meisjes kleedruimte.
  • Het is niet toegestaan om met normale schoenen in de “natte” ruimtes te komen. De “natte” ruimtes beginnen direct na alle kleedruimtes en cabines.
  • Wacht bij de deur totdat de begeleiding je ophaalt om de zwemzaal te betreden.
  • Voor het zwemmen maken we gebruik van de douche.
  • Als het tijd is om het water te verlaten, kom er dan ook vlot uit en ga aansluitend kort douchen. Hierdoor kunnen we snel wisselen van groep.
  • Als je naar het zwembad komt gaan we er vanuit dat je komt zwemmen. Als je niet kunt zwemmen door welke reden dan ook, gaan we er vanuit dat je thuis blijft.
  • Behalve de kijkdagen is het niet mogelijk om te kijken bij de lessen. Als u incidenteel toch een kijkje wilt nemen kan dat op de kijkdagen of na overleg.
  • Wij houden ons aan de Gedragscode Zwembranche. Voor informatie, zie de pagina ‘Veiligheid‘.