Welkom!

Laatste update: 1-7-2021


Geslaagd!

Op 30 juni 2021 hebben we diploma ABC afgezwommen. In het totaal hebben 16 kinderen diploma A gezwommen, 7 kinderen diploma B en 2 kinderen diploma C. Alle kinderen zijn met vlag en wimpel geslaagd! Daar zijn we trots op, van harte gefeliciteerd allemaal!

Dit was tevens de laatste zwemavond van het seizoen 2020-2021. Een seizoen wat net als vorig seizoen kort was vanwege de lockdown door Corona. Volgend seizoen hopen we weer op een heel seizoen zwemmen. De tijd zal het leren. Namens het bestuur van Watervrienden de Flippers wensen wij u een fijne vakantie en hopen jullie allemaal weer te zien op woensdag 15 september 2021.

* Toestemming voor het plaatsen van bovenstaande foto’s is gevraagd via e-mail.
Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u alsnog het bestuur contacteren. 

Update corona-maatregelen (8 juni 2021)

Woensdag 30 juni 2021 is het de laatste zwemavond van het seizoen 2020 -2021.

We gaan die avond de eerste twee uren gewoon zwemles geven, maar het is ook diplomazwemmen ABC vanaf 19:45 uur. Helaas is het zo dat er nog geen toeschouwers mogelijk zijn met de huidige maatregelen m.b.t. Covid-19. De kinderen die afzwemmen zullen onder begeleiding van de zweminstructeurs hun eisen voor het diploma uitvoeren.

Op woensdag 15 september 2021 is het de eerste zwemles van het seizoen 2021-2022.

We hopen dat er dan geen aanvullende maatregelen meer nodig zijn, zoals mondkapjes en/of 1 ½ meter afstand houden. We hanteren in ieder geval uiteraard de maatregelen zoals er op dat moment gelden.

Houdt deze website en de facebookpagina van de Flippers in de gaten voor de meest recente informatie.

Update corona-maatregelen (15 maart 2021)

Aanstaande woensdag 17 maart is de eerste zwemles van 2021.

Let op: de zwemtijden zijn;

  • 1ste uur: 18:00 uur tot 18:30 uur (30 minuten zwemles)
  • 2de uur: 18:45 uur tot 19:15 uur (30 minuten zwemles)
  • 3de uur: 19:30 uur tot 20:15 uur (45 minuten zwemles i.v.m. diplomagroepen A.B en C)

Er is een aangepast protocol verantwoord zwemmen watervrienden de flippers versie 15 maart 2021. Het protocol kunt hier vinden.

De aanpassing van het protocol heeft voornamelijk te maken met de looproute in het zwembad bij het wegbrengen en ophalen van de leerling. De looproutes staan hieronder:

 
looproutesVliegendeVaart15032021

De groene lijnen : wegbrengen van de leerling voor de zwemles
De blauwe pijlen : ophalen van de leerling na de zwemles

We hopen jullie aanstaande woensdag te zien!  Voor vragen kunt u ons altijd mailen.

Update corona-maatregelen (3 maart 2021)

Helaas is de periode van lockdown verlengd tot 15 maart. Dit geldt ook voor het geven van zwemles. We moeten dus nog langer wachten voor we weer kunnen beginnen.
Zodra we meer informatie hebben over wanneer we weer kunnen starten, zullen we dit u uiteraard laten weten.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen.

Update corona-maatregelen (15 dec 2020)

Maandag 15 december 2020 gaf minister-president Rutte een persconferentie over de benodigde maatregelen voor Covid-19. Vanaf vannacht 0:00 uur geldt er een lockdown in Nederland. Vanaf dat moment zijn ook de zwembaden gesloten. Dat wil dus zeggen dat er geen zwemlessen en diplomazwemmen meer zullen plaatsvinden in december 2020. Voor zover nu bekend is, zal de lockdown worden opgeheven per dinsdag 19 januari 2021. Dat wilt zeggen dat wij vanaf woensdag 20 januari 2021 weer zwemles zullen geven.

Gelieve de website en Facebook in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen/updates van de lockdown. Wij zullen u in ieder geval via deze kanalen tijdig informeren. Hierbij de link naar onze Facebook pagina: Facebook Watervrienden de Flippers.

Namens alle vrijwilligers van Watervrienden de Flippers, willen wij u, ondanks de lockdown, toch fijne feestdagen toewensen!
Wij hopen jullie volgend jaar, in 2021, allemaal weer in goede gezondheid terug te zien.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen.

Update corona-maatregelen (23 nov 2020)

Vanaf woensdag 25 november wordt er weer zwemles gegeven zoals voorheen. Natuurlijk blijven wij ons houden aan de geldende covid-19 maatregelen.
Wij zien jullie graag weer terug in het zwembad!

Update corona-maatregelen (4 nov 2020)

Naar aanleiding van de persconferentie van vandaag heeft het bestuur van Watervrienden de Flippers de volgende zaken besloten:

  • De zwemlessen van woensdag 4 november gaat wel door voor iedereen
  • De zwemlessen van 11 en 18 november gaan NIET door. 

Met deze besluiten volgen wij de maatregelen van het RIVM.
Verdere updates hierover kunt u vinden op onze
Facebook en deze website. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd het bestuur contacteren.

Bedankt voor uw begrip!

Update corona-maatregelen (5 okt 2020)

De Vliegende Vaart heeft besloten het advies van de RIVM met betrekking tot het dragen van mondkapjes over te nemen.
Voor iedereen 13 jaar of ouder geldt het advies een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Daarom willen we u vragen hier rekening mee te houden zodra u bij de Vliegende Vaart naar binnen gaat.

Dankuwel!

120314802_3373093106101951_2583642840952418868_n

Naast het overnemen van het advies voor een mondkapje, is de contributie voor jeugdleden veranderd in verband met covid-19!
Meer informatie kunt u vinden op de Contributie-pagina

Start nieuw zwemseizoen

Vanaf woensdag 9 september 2020 starten wij weer met het nieuwe zwemseizoen 2020-2021. In verband met Covid-19 hebben wij een protocol opgesteld volgens de RIVM richtlijnen, zie onderstaande link:

pdf-icon WatervriendenDeFlippers_ProtocolVerantwoordZwemmen

Voor de goede start van de eerste les verzoeken wij het protocol zorgvuldig door te nemen zodat u en uw kind weet wat er verwacht wordt als het weer zwemmen is.
Ook is het belangrijk dat uw kind weet wat er van hem/haar verwacht wordt.
Mocht u naar aanleiding van het protocol vragen hebben, dan kunt u die stellen via deflippers@gmail.com.

De zwemkalender is weer up-to-date! 


Welkom op de website van Watervrienden “De Flippers”!

Wij zijn een vereniging bestaande uit vrijwilligers, die zowel kinderen als volwassenen zwemles geven. Dit gebeurt op woensdagavond in het zwembad ‘De Vliegende Vaart’ te Terneuzen.
Wij leren de kinderen alles wat nodig is voor het behalen van de zwemdiploma’s Nationale Raad Zwemveiligheid.

Wij willen u ook graag als vrijwilliger verwelkomen. Met of zonder ervaring in het zwemonderwijs. Zie de pagina Vrijwilligers gezocht !

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan onder andere via ons e-mail adres.
U bent van harte welkom!