Optimale resultaten

Veiligheid
Ieder kind is anders. Ieder kind heeft andere verwachtingen en gevoelens ten opzichte van de zwemles. Er zijn kinderen die niet kunnen wachten op hun eerste zwemles en er zijn kinderen die, bij wijze van spreken, naar het zwembad gesleept moeten worden. Deze kinderen voelen zich niet veilig in de “zwemomgeving”.

Uitnodigende en stimulerende omgeving
Een kind moet vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om met de zwemles mee te doen. Daarnaast moet de omgeving waarin je kinderen iets wilt leren, uitnodigend en stimulerend zijn.
Plezier is het beste middel om de onveilige omgeving als water, te lijf te gaan. De kinderen moet worden gestimuleerd om met de zwemles mee te doen. Een kind dat speelt en plezier heeft, voelt zich ontspannen en zal de dingen sneller oppakken.

Daarom is het gebruik van spel en spelmaterialen belangrijk voor het leerproces van het zwemmen.

Een kind zal zich spelenderwijs,steeds vrijer in het water voelen. Belangrijk is het dat het kind zich in plezierige omgeving bevindt, en daardoor sneller succes ervaart met de verschillende onderdelen van het zwemmen.

SPELEND LEREN MOET BIJ KINDEREN CENTRAAL STAAN !