De zwemles

Wij als instructeurs vinden watergewenning zeer belangrijk en wordt veel aandacht besteed aan een aantal basisvaardigheden. Belangrijke basisvaardigheden zijn dan ook:
• drijven – zweven – zinken in en onder water
• onder water zijn en oriënteren
• te water gaan en eruit komen

In diverse stappen staan vaardigheden als voortbewegen, het drijven / draaien, het onder water zijn en gaan centraal. Wij vinden het belangrijk dat uw kind niet alleen het kunstje van een mooie zwemslag beheerst. Daarom bieden wij een scala van vaardigheden aan om een bepaalde mate van zelfredzaamheid te verkrijgen.

Plezier beleving aan het element water is daarbij zeer belangrijk. Volgens de uitgangspunten van het zwem-ABC moeten de schoolslag en de enkelvoudige rugslag technisch goed beheerst worden, daarom wordt hier meteen veel aandacht aan besteed. Ook voeren kinderen op een natuurlijke manier crawl – of peddelachtige bewegingen uit, wat later de borst- en rugcrawl genoemd wordt.

Tijdens onze zwemlessen worden in principe GEEN drijfmiddelen gebruikt. In de eerste fase van de zwemles wordt veel aandacht besteed aan watergewenning. Het plankje wordt onder andere gebruikt ter ondersteuning van het drijven. Stimuleren is goed, dat doen wij ook.
Een extra bezoek aan het zwembad kan een bijdrage leveren aan de vaardigheid van uw kind.